Vi har så lyst til å takke deg for Parsjekk! Takk for varme og klokhet – tross mange mils avstand!

Vi har så lyst til å takke deg for Parsjekk! Takk for varme og klokhet - tross mange mils avstand!
Bestill time