Hva om terapeuten tar parti?

Nei, terapeuten vil ikke ta parti. Vi er forpliktet til å opprettholde en nøytral og støttende holdning gjennom hele terapiprosessen.

Vår tilnærming og de tilbakemeldingene vi gir, er basert på faglig og erfaringbasert kunnskap. Vårt overordnede mål er å bidra til at dere begge får det bedre, og at begge parter føler seg sett og respektert i hver eneste samtale. Vi jobber for å skape et trygt rom hvor begge kan uttrykke seg fritt, uten frykt for at terapeuten skal favorisere den ene over den andre.

Denne artikkelen ble først publisert 16. Juni 2020

Bestill time