Samtalen AS har som mål å tilby samtalepartnere med god faglig kompetanse og stor medmenneskelighet. Du skal kjenne deg trygg på at når du kommer til en av Samtalens psykologer, blir du møtt med genuin interesse og faglig profesjonalitet. Gjennom flere år har vi vært en av Oslos ledende tilbydere av ulike samtaletjenester, og vi vil gjøre alt vi kan for at du som kommer hit skal bli møtt der du trenger det.

For å sikre dette står alle våre psykologer i intern veiledning, samtidig som vi arbeider aktivt med kompetanseheving og å dele spesialkunnskap terapeutene imellom. Et annet ledd i kvalitetssikringsarbeidet er at vi kan benytte oss av KOR, et verktøy som hjelper psykolog og klient til å finne mål, retning og samarbeidsform i det enkelte terapi- eller samtaleforløp.

SAMTALEN - et trygt valg!

Under kan du bli bedre kjent med våre terapeuter og psykologer i Oslo. Vi tilbyr også tjenester Vestby og Fredrikstad.


Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist Oslo

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Mary-Ann Torp

Familieterapeut Fredrikstad og Vestby

Mary-Ann Torp

Mary-Ann Torp tar imot deg/dere i Fredrikstad og Vestby. Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp på T 950 60 667 eller mail: maryann@samtalen.no

Jeg er utdannet sykepleier ved HIØ. Har videreutdanning innen ledelse, faglig veiledning, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo. Er utdannet sorgterapeut ved sorgstøttesenteret ved Ahus.

Videre er jeg MST (Multi Systemisk Terapi) terapeut og PMTO (Parent Management Training Oregon) - terapeut, kursleder i samlivskurset «Godt samliv» og «Fortsatt foreldre», et kurs for foreldre som ønsker å ha en god nok foreldrerolle. Å være foreldre og trygge voksne i dagens samfunn kan være krevende. Å bli bevisst denne rollen kan hjelpe en til å møte barna på en god og tryggere måte, også når man skal sette grenser.

De siste 14 årene har jeg arbeidet som familieterapeut og veileder for enkelt individer, par og familier, og med mennesker i sorg og kriser.

Jeg er interessert og opptatt av relasjonene mellom mennesker, hvordan man kommuniserer og tolker hverandre. Jeg er upartisk og engasjert i de menneskene jeg møter, uavhengig av problemstilling og utfordringer de enkelte ønsker å få hjelp med. Jeg er lyttende, anerkjennende og en god samtalepartner.

Iren Wikse Bentsen

Psykolog Oslo

Iren Wikse Bentsen

Utdannet psykolog ved universitetet i Oslo, med fordypning i integrativ psykoterapi, samt barne- og familieterapi.

Jeg har erfaring fra arbeid med ulike utfordringer hos voksne og barn. Eksempelvis har jeg jobbet med mennesker som strever med angst, nedstemthet og depresjon, lav selvfølelse, traumer, og relasjonelle utfordringer. Uansett problemstilling er jeg oppriktig interessert i deg og din historie, og ønsker at du skal kjenne det trygt å dele både det som er godt og det som er vanskelig i samtale med meg. Jeg tror at terapi som virker blant annet bygger på godt samarbeid mellom klient og terapeut, der vi sammen kan finne meningsfulle veier ut av det som oppleves fastlåst og vanskelig for deg akkurat nå.

I tillegg til å møte enkeltpersoner, jobber jeg også med par og familier som strever litt eller mye. Jeg tilbyr foreldreveiledning (basert på bl.a. programmet Tuning in to Kids) om hvordan foreldre kan møte barns følelser på gode måter, også når det kjennes fastlåst og utfordrende, og som styrker det emosjonelle båndet mellom foreldre og barnet.

Jeg tilbyr tradisjonell parterapi, Parsjekk og Bufferkurs til par som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet, og som ønsker hjelp til å håndtere konflikt og fastlåste mønster, på bedre måter.

Iren tilbyr terapi på engelsk, samt video- og telefonkonsultasjoner.

Medlem av Norsk Psykologforening

John Agnar  Johansen

Psykologspesialist Oslo

John Agnar Johansen

De fleste som oppsøker psykologisk behandling, har kommet i en livssituasjon der de føler seg låst, og ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Dette kan ha sammenheng med opplevelser du har hatt i forholdet til mennesker som står deg nær. Du kan ha behov for å endre hvordan du skal forholde seg til dem. Det kan også handle om ditt eget tanke- og reaksjonsmønster. Vår selvforståelse og selvfølelse svekker ofte evnen til problemløsning. Vi kan samarbeide om å finne nye måter som du kan forholde deg til utfordringene i livet ditt på.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, er spesialist i klinisk psykologi og har videreutdanning i familieterapi. Har mange års erfaring i klinisk praksis, og har bl.a. arbeidet med

- affektive lidelser (angst, depresjon, tvangslidelser)

- livskriser, utbrenthet, eksistensielle problemer

- par-/samlivsvansker.

- avhengighetsproblemer

- traumer og tilpasningsforstyrrelser

På bakgrunn av erfaring fra ulike behandlingsinstitusjoner og privat praksis, har jeg allsidig erfaring med par- og familieterapi og individuell psykoterapi (kognitiv terapi, endringsfokusert rådgivning, stressmestring, "mindfulness"/selvhypnose). Behandlingen blir tilpasset hver enkelt klient og har fokus på klientens ressurser og endringsmuligheter.

------------------------------------------------------

Har allsidig erfaring fra ulike offentlige behandlingsinstitusjoner. Har i to perioder drevet privatpraksis i Oslo. Har skrevet flere utredninger bl.a. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Helsedirektoratet og flere fylkeskommuner. Har også vært ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Har dessuten drevet omfattende konsultasjons- og foredragsvirksomhet. Har skrevet artikler om ulike faglige tema bl.a. i Tidsskrift for Den norske Legeforening og i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Christensen

Psykologspesialist Oslo

Astrid Christensen

Å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag - i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen.

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har videreutdanning i familieterapi. Jeg har bred klinisk erfaring fra arbeid med både barn og unge, familier og par. Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL og arbeidet med tema avhengighet. Til daglig jobber jeg med undervisning og forskning ved OsloMet, i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Anne Gangvik-Østgård

Familieterapeut Oslo

Anne Gangvik-Østgård

Jeg har master i familiebehandling og pedagogisk utdanning fra OsloMet – storbyuniversitetet, samt videreutdanning innen spillavhengighet og problematisk databruk.

Som familieterapeut er jeg er opptatt av relasjoner og kommunikasjon, både i parforholdet og i relasjonen til barn/unge i familien.

Som person er jeg interessert og engasjert i mennesker i alle aldre. Jeg ønsker å være et upartisk og lyttende medmenneske, samt fagperson.Som familieterapeut er målet mitt løsningsorienterte samtaler der alles meninger og synspunkter blir hørt og respektert.

Jeg har erfaring i familiearbeid med par-/ungdommer/familie- og foreldrekonflikter. Jeg er også leder av sorggrupper i regi av Enhet for sorg ved A-hus (Akershus universitetssykehus).

Tilbyr Par-Sjekk

Maria Jordet

Psykolog Oslo

Maria Jordet

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo med fordypning i psykodynamisk terapi.

Jeg tenker at vi alle har vonde livserfaringer som låser seg fast og låser oss inne. Da er det nyttig å snakke med en som har lært å tenke om fastlåste mønstre. Jeg vil gjerne høre på deg og tenke sammen med deg der du er. Jeg respekterer din frihet. 

Videre er jeg spesielt interessert i kunst- og uttrykksterapi. Jeg har forsket på stemmens betydning i et sang- og musikkarbeid med bangladeshiske folkesangere (barn og voksne). 

Jeg vil at du skal finne egne ord og uttrykk for dine erfaringer. Arbeider åpent og utforskende, gjerne med mennesker fra andre land enn Norge.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening


Ema Golub

Psykolog Oslo

Ema Golub

Jeg er utdannet psykolog fra Oslo Universitet, med fordypning innen integrativ psykoterapi. Denne vektlegger et bredt spekter av ulike terapiformer og fokuserer på å tilpasse terapien til hvert enkelt unike individ. 

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve tunge perioder. For noen kan disse virke fremmede, ulogiske og av og til kan det kjennes ut som om man ”burde ha klart å ordne opp selv”. Det finnes ulike grunner til hvorfor disse periodene oppstår, det kan være en spesifikk hendelse en kan trenge hjelp til å prosessere, eller den kan komme uten en tydelig årsak. Det ikke alltid så lett å vite hva som skal til for at denne skal bli litt lettere å takle. Derfor er det godt å kunne snakke med noen, å ha en kompetent profesjonell med seg i ferden på å finne ut av dette. Jeg er opptatt av å sammen utforske hva som foregår, oppdage mønstre, se nye perspektiver og snakke om problematikken på en konstruktiv måte. En prøver ofte å løse opp i nøstet selv, men det ikke alltid så lett når man er midt i det.

Jeg er opptatt av deg som et unikt individ, samtidig å forsikre meg om å være oppdatert på kunnskap om god terapi. For meg et det viktig at du føler deg trygg, sett og hørt.

Terapien kan gjerne foregå på engelsk, bosnisk, kroatisk eller serbisk.

Po potrebom se moze voditi terapija na bosanskom, hrvatskom ili srbskom.

Medlem av Norsk Psykologforening

Karianne Throndsen

Psykolog Oslo

Karianne Throndsen

Jeg har lang erfaring fra psykoterapeutiske samtaler og drives av en genuin tro på menneskets iboende mulighet for konkret endring og utvikling. Jeg hjelper deg gjerne med å finne frem til egne ressurser og skape positive endringer for deg i ditt liv. Gjennom samtalene dannes ny mening, ny energi, nye muligheter.

Jeg føler meg alltid beæret over å få lov til å ta del i et annet menneskes liv, historier, tanker og følelser. Jeg arbeider utfra verdier om medmenneskelighet og tillit, med fokus på kvalitet og effekt. Jeg møter deg med engasjement, aksept og fagpsykologisk kompetanse. Jeg orienterer meg innenfor ulike teorier og metoder. Forløpet tilpasses hva som er relevant, meningsfullt og anvendbart for deg/dere. Du er velkommen enten du har en konkret problemstilling, et spesifikt mål, eller om du har ønske om en forandring som foreløpig er uklar for deg. Ingen temaer for store eller for små. Det er din opplevelse av utfordring, redusert livskvalitet, ønske om hjelp til endring, som er kriteriet.

Jeg ser frem til å møte deg.

Medlem av Norsk Psykologforening
Astrid Irene Brænden

Psykolog Oslo

Astrid Irene Brænden

Psykolog utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Påbegynt psykologspesialisering. Er doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetessykehus (OUS). Har spesielt erfaring med studenter, voksne og eldre med plager knyttet til bekymring, selvfølelse, depresjon og relasjonelle vansker. Jobber også med par med lette til moderate kommunikasjonsplager og fastlåste mønstre.

Jeg er opptatt av å utforske din situasjon og dine behov for å finne en passende psykologisk tilnærming med et felles mål for terapien. Spesielt har jeg god erfaring med kognitiv og metakognitiv terapi, som har dokumentert effekt for flere psykiske lidelser. I parterapi er jeg opptatt av hengivenhet og å indentifisere og endre mønstre for å finne retningen dere trenger for å komme videre.

Det er viktig for meg at relasjonen vår oppleves trygg slik at vi har et best mulig grunnlag for at du skal få hjelpen som du har behov for. Hos meg er ingenting for rart eller dumt til å deles. Ved å være åpen for tilbakemeldinger og holde meg faglig oppdatert ønsker jeg å stadig utvikle mine psykologferdigheter.

Tilbyr Par-Sjekk. 

Medlem av Norsk Psykologforening.

Marianne Kjerschow

Familieterapeut Oslo

Marianne Kjerschow

Jeg har master i pedagogikk, er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo, videreutdanning i kroppsorientert terapi og kurs i Mindfullness. Jeg har lang og bred erfaring i arbeid blant par, familier, barn og unge, fra familievernkontor, i skolehelsetjenesten (PPT) og som familieveileder i barneverntjenesten. Har også bistått mange enkeltpersoner med ulike livsutfordringer som bekymringer, nedstemthet, angst, utbrenthet, samt andre smertefulle tema.

Som familieterapeut og pedagog er jeg særlig opptatt av selve relasjonen klienten(e) jeg møter inngår i. Mitt fokus er at vi sammen skal avdekke dynamikken og kommunikasjonen som har utviklet seg, enten det er i parforholdet eller i familien og jeg er særlig opptatt av hvordan barn / unge har det i den konkrete relasjonen de er en del av.

Jeg legger vekt på å arbeide eklektisk, noe som innebærer bruk av ulike metoder, avhengig av hva dem jeg møter trenger hjelp til.

Uansett hvem jeg skal bistå, ønsker jeg å skape en trygg arene hvor vi sammen kan utforske utfordringene du/dere kommer med. Min oppgave er å hjelpe deg/dere til å komme ut av eventuelt fastlåste negative mønstre og få frem gode kommunikasjon- og handlemåter. I relasjon opplever en gjerne situasjonene ulikt. I terapirommet er det derfor viktig for meg at hver av dere opplever dere hørt på egen historie og opplevelse. 

Terapien vil jeg styre konkret og ressursorientert, med fokus på tanker, følelser og reaksjoner. Hver enkelt i relasjonen skal høres på hvordan de opplever at dette påvirker relasjonen. I parterapi skal hjelpen søke å løse parflokene på en måte som gjør dere i stand til å ta gode valg for dere selv.

Solveig  Enersen-Husebø

Psykolog Oslo

Solveig Enersen-Husebø

Står du fast i livet? Preger meningsløshet hverdagen? Havner dere som par stadig inn i den samme, negative spiralen?

Det å ha et nært til seg selv og andre er utgangspunktet for et givende liv. Likevel er ikke dette så enkelt. Vansker med selvfølelse, krøll på kommunikasjonen i parforholdet, eller symptomer på angst og depresjon kan prege livet på en negativ måte. 

I psykologien er vi opptatt av hvordan man kan leve bedre med seg selv og andre. Skreddersøm er stikkord for terapiprosessen - min jobb er å finne ut av hva som bidrar til gode endringer for deg/dere! 

Jeg har bred erfaring med utredning/diagnostisering/behandling i spesialisthelsetjenesten samt forebyggende familie/parterapi. Interesseområdet ligger på parterapi med særlig fokus på kommunikasjon. 

Velkommen til en samtale. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo.

Terapi også på engelsk. 

Medlem av Norsk Psykologforening

Hege Helgesen

Psykolog Oslo

Hege Helgesen

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen barne- og familieterapi inkludert foreldreveiledning. Jeg har jobbet med psykiske plager hos ungdom og eldre, samt innen rus og avhengighet. Ved siden av SAMTALEN studerer jeg medisin (profesjonsstudiet) ved Universitetet i Oslo, for å tilstrebe en helhetlig forståelse av kropp og psyke. 

Det er viktig for meg å være fleksibel og tilpasse behandlingsmetode etter dine behov og ønsker som klient. Jeg kan tilby terapiløp med fokus på symptomlette ved spesifikke vansker, samt være en sparringspartner i samtale for å utforske og løse opp i noe utfordrende. Å prioritere og investere i psykisk helse vil bedre egen tilværelse med positiv innvirkning på jobb, familieliv og overskuddet i hverdagen. 

Parterapi er en god arena for å styrke relasjonen. Sammen finner vi ut av hvilke små eller store grep som kan endre kommunikasjon og samliv, og gi dere høyere tilfredshet i forholdet.

Terapi også på engelsk

Medlem av psykologforeningen

Aylin Gimzal Aure

Psykolog Oslo

Aylin Gimzal Aure

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo. Jeg har jobbet med alle typer par og familier på Familievernkontoret, i tillegg til individualterapi med både voksne og ungdom.

Jeg jobber med alle typer relasjonelle og emosjonelle vansker, traumer, depresjon, angst problematikk, stresshåndtering, eksistensielle spørsmål, identitets- og livsfaseutfordringer. 

I individualterapi har jeg et psykodynamisk fokus med innslag av andre tilnærminger slik at vi sammen kan jobbe ut  fra dine behov og ønsker. I parterapi bruker jeg ofte elementer fra emosjonsfokusert terapi (EFT). I møte med par er jeg dessuten sensitiv og oppmerksom for nevrodiversitet i parrelasjonen. I den sammenheng skrev jeg en hovedoppgave om Parterapi og Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelse).

Med stor respekt for andres kultur, tro, kjønn og kjønnspreferanser er jeg opptatt av at du skal føle deg trygg og velkommen hos meg.

Terapi på norsk, engelsk, tyrkisk og tysk (er statsautorisert norsk-tyrkisk tolk)

Medlem av Norsk Psykologforening

Sverre Daniel Langård

Psykolog Oslo

Sverre Daniel Langård

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og jobber etter flere psykoterapeutiske tilnærminger.

Hvordan ha et godt forhold til seg selv og til de rundt oss? Jeg tenker at dette er spørsmål som er helt sentrale for de fleste mennesker. Vi vet gjerne at vi strever med noe, vi repeterer oss selv, og kan stå fast i samme spor, men kanskje er det uklart hva det handler om eller hvordan vi skal endre noe til det bedre. Enten det handler om vansker knyttet til vårt tanke- eller følelsesliv, våre handlinger eller våre relasjoner og væremåter med andre mennesker. Gjennom psykoterapi kan du få nye perspektiver og mestringsstrategier, finne ut hvor dine følelser hører hjemme og få bedre innsikt og forståelse i ditt liv. Dette kan gi deg mening og trygghet, samt gjøre deg bedre rustet til å takle de utfordringene livet byr på.

Jeg tåler å høre og respekterer deg, og det du kommer med. Jeg bidrar med psykologisk ekspertise og erfaring, og etterstreber å skape et trygt rom, som kan gjøre det lettere å snakke om det som er viktig og vanskelig for deg. Jeg tenker det er håp for at alle skal kunne få bedre psykisk helse, også deg, uavhengig av hvilke plager du har. Sammen jobber vi for at du, eller dere, skal få det bedre.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Nils Martin Jondalen

Psykolog Oslo

Nils Martin Jondalen

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning i psykodynamisk terapi. Har erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for voksne, og kommunalt lavterskelarbeid med ungdom. Jobber til daglig med barnehabilitering på Drammen sykehus. Tilbyr individualterapi av ulik lengde og intensitet, tilpasset dine ønsker og behov.

Min terapeutiske orientering er psykodynamisk. I mitt arbeid er jeg spesielt opptatt av relasjoner, innsikt og meningsskaping, samt integrering av følelser og selvbilder. Gjennom terapien ønsker jeg å kunne bidra til å bedre ditt forhold til deg selv og andre, styrke kontakten med følelseslivet ditt og understøtte din evne til selv å tolerere og bearbeide psykisk smerte.

Medlem av Norsk Psykologforening

Hilde G.B. Christiansen

Psykologspesialist Vestby

Hilde G.B. Christiansen

Utdannet psykolog fra Oslo (1998), psykologspesialist i gerontopsykologi fra 2009 og har videreutdanning i kognitiv terapi fra 2013.

Jeg har jobbet lenge som psykolog og møtt mennesker i alle livsfaser/aldre og med ulike utfordringer.  De siste årene har jeg jobbet mest med unge og eldre voksne med angst, depresjon, søvnproblemer, smerter og utmattelse. Jeg er opptatt av samspillet mellom kropp, handlinger, tanker og følelser hos den enkelte, men også samspillet mellom mennesker i familieliv, skole/arbeid og fritid. Jeg har troen på at mennesker som føler seg forstått kan få til gode forandringer.

Medlem av Norsk Psykologforening