Aktuelt

Føles det håpløst? Trenger du hjelp til å reise deg?

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Hjelp
Hjelp

Alle kan havne i situasjoner hvor man ikke lenger ser løsninger, ikke finner veien ut av noe vanskelig og føler håpløshet. Det kan skje i nære relasjoner eller på arbeidsplassen. Da er det vanlig å føle at man står fast, føle engstelse og blant annet få vansker med selvhevdelse og grensesetting. Følelse av nedstemthet og tap av lyst og glede som varer over tid er det vi gjerne kaller depresjon.

Depresjon går vanligvis over av seg selv, men går raskere over dersom man får behandling Psykologspesialist Guro Svane Bratset - hos Samtalen - psykologsenter og familiekontor i Oslo sentrum

Mellom seks og tolv prosent av befolkningen har depresjon til enhver tid. Depresjon kan utløses av stress, og ulike hendelser som samlivsbrudd, tap av et familiemedlem eller økonomiske problemer. Slik overbelastning kan blant annet føre til redusert hukommelse, vansker med konsentrasjon og vansker med det å komme i gang med det du ønsker. Grubling, bekymring og kvernetanker preger oss, smerten kan sette seg i kroppen og vi går tom for energi. Signalstoffene i hjernen kan komme i ubalanse og ikke fungere optimalt.

Skrevet av psykologspesialist Guro Svane Bratset:

Samtalen - psykolog i Oslo Guro Svane Bratset
Psykologspesialist Guro Svane Bratset i Samtalen AS i Oslo Sentrum tar inn nye klienter nå.

Mange har samtidig angst.

Vanlige symptomer på depresjon:

  • Dårligere konsentrasjon og hukommelse
  • Forstyrret søvn
  • Redusert eller øket matinntak
  • Vansker med å komme i gang eller ta avgjørelser
  • Bekymringstanker om fremtiden (og grubling på det som har vært)
  • Lav selvfølelse
  • Skyldfølelse (det er min feil), Skam (det er noe galt med meg)
  • Uro
  • Irritabilitet og sinneutbrudd
  • Tanker om at livet ikke er verdt å leve

Depresjon går vanligvis over av seg selv, men går raskere over dersom man får behandling. Etter behandling skal man også være sterkere rustet og beskyttet neste gang livet føles overveldende. 

Signalstoffene i hjernen kan komme i ubalanse og ikke fungere optimalt ved depresjon. Guro Svane Bratset, psykologspesialist i Samtalen

I terapi kan vi velge ulike innfallsvinkler for å endre et uønsket mønster som oppleves fastlåst. Tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd henger sammen. Man kan jobbe med selve innholdet i tankene, eller arbeide med å redusere graden av grubling og kvernetanker. For mange er det nyttig å starte med å endre atferd, eller handle motsatt av det en «indre sabotør» vil at man skal gjøre.

Et følelsesfokus vil kunne gi forståelse for egne underliggende antagelser, opplevelser og behov som kanskje ikke har vært møtt eller tatt hensyn til. Slike underliggende følelsesmessige behov eller antagelser om oss selv spiller seg ofte ut i relasjoner. Slike antagelser kan være «det er noe galt med meg», «jeg er ikke bra nok» eller «jeg er ødelagt». Det å rette blikket mot det vi bærer med oss, og bli oppmerksomme på egne behov, kan gi oss nye muligheter og perspektiv

I terapi kan man oppdage hvilke ikke-hjelpsomme antagelser man har med seg, bli kjent med sin indre kritiker og lære å redusere destruktiv selvkritikk Psykologspesialist Guro Svane Bratset i Samtalen Oslo Sentrum

Kunnskap om tanker, grunnleggende antagelser og hvilke tankefeller vi alle går i, kan lette symptomer og følelse av håpløshet. Et godt verktøy for å bli bevisst egen tenkning er også Mindfulness. Under Mindfulness øvelser lærer man å bruke egen pust som et verktøy til å håndtere stress, og det kan være lettere å oppdage at tanker og følelser ikke nødvendigvis er sannheter, men tanker og følelser som kommer og går. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, har vist seg nyttig både i håndtering av en depressiv episode, men også selvhjelp til å forebygge nye episoder.

Hjelp til å komme ut av håpløshet

Å legge merke til og være takknemlig over hverdagens små undre kan bidra til første steg på veien ut av depresjon.

Det er viktig å få god forståelse for hva det er som skjer med oss når vi utvikler angst og depresjon slik at nye episoder kan forebygges. Å arbeide med dette i terapi er å styrke egen mestring i en trygg relasjon, enten ved å tilføre kunnskap, få hjelp til sortering og problemløsning eller få ferdigheter for å regulere følelser. Ved å få kunnskap om stress og stressbelastninger, sortere i tanker, følelser og opplevelser, få brukt egne ressurser til å skape endring, vil plagsomme symptomer reduseres. Gjennom terapi kan man ta tilbake kontrollen over eget liv, både privat og i arbeidslivet.

Referanser: Selvkritisk

Forslag til videre lesning :

I Samtalen arbeider vi for å ha kort ventetid og være tilgjengelige for deg som klient. Vi tilbyr behandlinger både på dagtid og kveldstid, samt fysisk og digitalt. Ingen pristillegg for kveldstimer og helgetimer. Strever du med håpløshet eller andre vonde følelser vil samtaleterapi kunne hjelpe deg til å få en bedre hverdag. Bestill time selv her på www.samtalen.no, da velger du først tjenesten du ønsker, deretter psykolog, og finner du selv tid som passer for deg. Du kan også sende en melding til kontakt@samtalen.no, skriv gjerne en kort kommentar om hva trenger hjelp til og når du ønsker time - så finner vi riktig psykolog og passende tid for deg!

Noen av våre klienter får timene betalt gjennom helseforsikring. Kanskje kan det være en løsning for deg?

Del gjerne artikkelen, dersom du kjenner noen som du tror kan ha glede av å lese den!

Vi tar imot klienter i alle aldre!

Vi er vant til å ta imot klienter i alle aldre til Samtalen psykologsenter og familiekontor.

Denne artikkelen ble først publisert 17. Februar 2023

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time