Hvordan foregår psykologtimen?

Hvordan en psykologtime foregår, er til en viss grad opp til deg som klient. Noen kommer til terapi med konkrete problemstillinger eller mål de ønsker å jobbe med, mens andre kan trenge tid til å utforske og forstå sin situasjon bedre før de klarer å definere hva de ønsker å oppnå med terapien.

I starten av terapiforløpet vil psykologen ofte bruke tid på å bli kjent med deg og din bakgrunn. Dette hjelper terapeuten å forstå dine behov og hvordan de best kan støtte deg gjennom prosessen. Sammen vil dere utforske dine tanker, følelser, og oppførsel for å identifisere mønstre eller utfordringer som du ønsker å endre. Terapien tilpasses kontinuerlig etter dine behov og mål, og sammen finner dere frem til strategier og løsninger som kan støtte deg i din ønskede retning.

Denne artikkelen ble først publisert 4. April 2024

Bestill time