Aktuelt

Preget av «long-covid»?

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Strever du med å finne veien etter korona?
Strever du med å finne veien etter korona?

Strever du i etterkant av pandemi og nedstenging? Da er du ikke alene. Svært ofte kommer klienter både alene og i par og forteller at de strever med bekymringer og samspill med andre. Hos Samtalen - psykolog i Oslo og online opplever psykologene ofte at klienter forteller om at pandemien har satt tydelige, negative spor. Det kan ha påvirket organisering i familien eller innskrenket mulighetene for faglig utvikling. Mange opplever økt personlig bekymring og/eller redusert evne til å huske ting og holde følge i hverdagen.

Hukommelse og konsentrasjon kan bli redusert av korona, særlig etter flere runder. Vi snakker om "long-covid", først litt spøkefullt, men nå helt seriøst og støttet av forskningen.

Arne Søraas ved Oslo Universitetssykehus uttalte nylig på NRK Dagsrevyen at hukommelse og konsentrasjon blir redusert som følge av covid 19, og at disse kognitive svekkelsene forsterkes ved flere smittetilfeller hos individet. Tallene bak konklusjonen kommer fra den ferske studien fra Oslo Universitetssykehus der Søraas og kollegaer har forsket på pasienter siden starten av pandemien. Faktisk har tre ganger så mange rapportert dårligere hukommelse ifølge tall P4 har fått fra den norske studien. Reduserte kognitive egenskaper som dette vil gjøre seg gjeldene på både utdannings- og arbeidsarenaen, men kan også skape utfordringer i relasjoner.

Jeg har følelsen av at vi har gått oss bort under covid. Jeg kjenner ikke helt meg selv igjen, og det er flere av mine venner som snakker om det samme. Jeg strever med konsentrasjonen, jeg har problemer med å mestre oppgaver som før var helt greie. Mann 30 år, klient hos Samtalen

Det finnes heldigvis gode nyheter; hukommelse og konsentrasjon kan trenes og legges til rette for. Eksekutive funksjoner innebærer en rekke mentale ferdigheter som er vesentlig for menneskers evne til selvstyring og problemløsning. Vi støtter oss nemlig på denne delen av hjernen når vi for eksempel skal holde fokus på en oppgave, lære hvordan vi gjennomføre den, samtidig uten å la oss frustrere av distraksjoner og lav mestring. Det finnes endeløse guider med «tips og triks» på nettet som forteller det ene og andre om hvordan du bør jobbe med noe. Bruk en kalender, skru av telefonen, spill av rolig musikk, og mange har nok en viss forståelse av dette. Likefullt er det mange som strever med å finne sin egen vei basert på de mentale ressursene de har tilgjengelige.

Når jeg ser på hvordan de andre gjør det, så virker det så uanstrengt, men slik er det ikke for meg. Klient i Samtalen

Det er veldig vanlig å sammenlikne seg med andre, men om det fører til negative følelser og mestringsopplevelser, kan det være nyttig å sammenlikne seg mer med seg selv. Ved å kort kartlegge hvordan du jobber med oppgaver, og hva du opplever mentalt under arbeidet, kan psykologen hjelpe deg gjennom metoder tilpasset dine spesifikke behov.

I kartleggingen vil to hovedområder vektlegges.

1: Atferdsregulering, altså graden du evner å forhindre impulser, bytte mellom oppgaver og kontrollere følelser som frustrasjon.

2: Metakognisjon, altså hvordan du tenker, som gjør seg gjeldene gjennom igangsetting, planlegging, organisering og hukommelse.

Første time brukes blant annet til å avdekke utfordringer på disse områdene. Videre i samarbeidet vil det ofte legges fokus på systematisk å utprøve ulike strategier basert på kartleggingen. Det er veldig vanlig å oppleve motstand og streve med motivasjon når eksekutive vansker har tatt plass i livet over tid. Det står sentralt hos psykologen å validere den ambivalensen du måtte føle mot endring, og utforske hvor underliggende motstand kan ligge.

Det står sentralt hos psykologen å validere den ambivalensen du måtte føle mot endring, og utforske hvor underliggende motstand kan ligge.

Kanskje du glemmer å skanne pantelappen eller har et poeng på tuppen av tungen uten helt å få det frem. Kanskje det gjør deg litt frustrert, men at du likevel lever godt med denne typen eksekutive vansker. På den andre siden opplever mange mer betydningsfulle utfordringer, som å glemme personalmøtet, unngå å si ifra om de kommer i bursdagen, eller rett og slett bruke mye lenger tid på det du tidligere opplevde som upåfallende.

Denne artikkelen ble først publisert 6. Desember 2022

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time