Aktuelt

Sårbarhet og et nytt år. Nye muligheter?

Oppdatert 31. Mai 2024 av Astrid Rygnestad

Kan det nye året se annerledes ut? Og er sårbarhet en ulempe?

Sårbarhet er ingen svakhet

Sårbarhet er ikke en svakhet. Å vise seg sårbar er å ta en stor følelsesmessig risiko. Om en vil vinne kjærlighet, må en satse! Skal du vinne og bevare kjærlighet, må en tørre og vise seg sårbar.

- Hvis en ser på seg selv som elsk-verdig på tross av sine svakheter, er det også lettere for andre å elske en, og ta imot den andres kjærlighet. Grunnleggende er å kjenne seg elskverdig på tross av mangler og dårligere sider. Det handler om å akseptere seg som verdifull. Dette kan oppleves vanskelig å få til.

Sårbarhet krever mot

- Det kreves mot for å akseptere seg selv på «godt og vondt». Kanskje er den sårbarheten en oppdagelse en så gjerne ikke vil være.

- En må også være trygg nok på at den andre evner å ivareta åpenheten, og det fordrer at man har gode erfaringer med dette.

- En risikerer også at den andre ikke vil godta at sårbarheten er tilstede - at den andre søker eller trenger en partner som er annerledes enn hva en selv kan være.

Sårbarhet «oppfyller» ønsker

- Men uten viten om hvor en selv er sårbar, blir det vanskelig for den andre å kunne gi en hva en trenger og en frarøves helt eller delvis opplevelsen av å føle seg elsket og sett, og en føler seg ensom og ikke godtatt.

- En erkjennelse om at man er sårbar og vilje til å fortelle sin partner om det, muliggjør derimot å få det en trenger, bli møtt med det en ønsker og åpner opp for en dypere nærhet mellom partene.

- Det å vise sårbarhet tillater partneren å vise styrke, og det å finne en balanse i relasjonen der begge parter kan vise svakhet og styrke er viktig. I et parforhold der begge parter viser seg sårbar, blir det lettere å stole på at der den ene er svak blir den andre sterk og vice versa. 

- Ved å vise sårbarhet utvikler man vennskap og team i relasjonen, noe som styrker parforholdet.

Hvordan få det til?

- Vi kaller prosessen «styremøter» for å understreke bevissthet om hva en skal utforske i seg selv. I styremøter er det vanligvis agenda, drøftelse og vedtak, eventuelt om nødvendig videre drøftelser.


- «Styremøtene» skal hjelpe en til å finne ut sin egen rolle i kommunikasjonen mellom partner og en selv. Slik kan en ta ansvar for «seg og sitt».

1. Start med deg selv

Start med å stille deg spørsmål som: Hvem er jeg? Hvorfor kommer jeg opp i disse episodene? Hvorfor blir jeg trigget? Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Er det fordi jeg er sårbar på temaet, situasjonen, hendelsen eller lignende? Er dette noe som er i meg (innenfor min skjorte) i min erfaring og historie? Hvilke følelser vekkes i meg? Hva har tidligere skjedd som ligner, og som har skapt en betinget reaksjon (mønster) i min måte å reagere på?

Det er viktig å bruke god tid på dette før en oppsummerer (vedtak). Erkjennelse av: «Jeg kjenner at jeg er sårbar når det og det skjer ...» og «Uten tydelighet for meg selv, kan jeg ikke være tydelig for min partner om hva jeg trenger», er avgjørende, og det tar tid.

2. Partneren kommer i møte

En god partner vil komme i møte, ønske å vite for å kunne respondere godt og unngå å bli dradd inn i konflikter som tapper begge for krefter. En skal ikke utslette seg selv, men kunne få mulighet til samme prosess i seg selv og ikke minst kunne skille mellom «ditt og mitt». Kjærlighet er viljes handlinger mellom to mennesker som erkjenner egen sårbarhet og vilje til å ta ansvar for egen sårbarhet og ønske om å guide den andre om egen. Da bygges samlivet på ekte mennesker som har valgt å vise at de trenger hverandre.

3. Partene guider hverandre

«Å guide» gjør en i det daglige når sårbarhet trigges, men først må en ha fortalt den andre om sin sårbarhet. Guidingen gjøres også best i styremøter hvor en innkaller til en samtale fordi en har noe viktig (agenda) å si. Den andre må få vite hva en selv har oppdaget og oppfordret til å lytte og stille åpne spørsmål. Vedtaket kan være at en finner en felles kjøreplan for hva som skal gjelde for eksempel:

- Kan du si ifra, slik at jeg ikke gjør vondt verre fordi jeg ikke tenker som deg?

- Fortelle om sin egen opplevelse samtidig som en erkjenner at dette er i en selv og ikke i den andre.

Søk hjelp

Om dette blir vanskeligere enn du tenker dere kan få til alene, søk oss for faglig forankret parterapi og ekteskapsrådgiving. Ett nytt år står og venter med nye muligheter å utforske!

Velkommen til terapi hos samtalen! Vi kan tilby trygge og varme psykologer i Oslo Sentrum, Oslo Nydalen Torg og Online/digitalt.

-----------------------------------------------------------------------------------

Deler av stoffet over finner du i en artikkel skrevet av freelancejournalist Madeleine Ferre. Hun skriver om helse og samliv for ulike oppdragsgivere.

Denne artikkelen ble først publisert 30. April 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time