Spesifikk traumebehandling TF-PTSD

Traumebehandlinger anbefalt av spesialisthelsetjenesten og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er TF-PTSD og EMDR. Tar utgangspunkt i at traumesymptomer utvikles som følge av at traumatiske opplevelser bearbeides på en måte som fører til alvorlig trussel i nuet. Trusselen vekker sterke emosjoner som angst, sinne, skam, skyld og tristhet. Behandlingen går ut på å avdekke triggere, reaktivere traumet, endre personlig oppfatning av hendelsen, og få til oppgivelse av uhensiktsmessige strategier knyttet til unngåelse.

Ingenting matchet søket
Bestill time