Hege Helgesen

Oppdatert 23. Mai 2024 av Mementor

Tilbyr timer ettermiddag- og kveldstid i Oslo Sentrum og Oslo Nydalen Torg. Jeg har erfaring med behandling av psykiske plager hos barn og voksne gjennom BUP, DPS og privatpraksis. Tematikk jeg har jobbet med er psykiske plager hos både barn og voksne, som eksempelvis angst, depresjon, tvangshandlinger, relasjonelle vansker, ensomhet, lavt selvbilde, utbrenthet og livskriser. Ved siden av arbeidet som psykolog hos SAMTALEN studerer jeg nå medisin, og ønsker å bidra til en helhetlig forståelse av psykisk og fysisk helse. Det er viktig for meg å være fleksibel og tilpasse behandlingsmetode etter dine behov og ønsker. Jeg tilbyr terapiløp med fokus på symptomlette ved spesifikke vansker, og er vant med å være en sparringspartner i samtale for å utforske og løse opp i noe utfordrende. Mine tilnærminger kan beskrives som kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, eller integrativ samtaleterapi. Parterapi er en god arena for å styrke relasjonen. Sammen finner vi ut av hvilke små eller store grep som kan endre kommunikasjon og samliv, og gi dere høyere tilfredshet i forholdet. Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen barne- og familieterapi inkludert foreldreveiledning, og jeg har erfaring fra arbeid både fra BUP og DPS. Tilbyr også Samtalen Ung-timer. Jeg studerer nå på 6. året av medisinstudiet også ved Universitetet i Oslo. Tilbyr Samtalen Ung-timer. Velkommen som ny klient! Terapi også på engelsk Medlem av Norsk Psykologforening. Tilbyr timer både i Oslo Sentrum og Oslo Nydalen Torg samt digitale timer.

Denne artikkelen ble først publisert 17. September 2023

Bestill time