Er vi sikret anonymitet?

Ja, anonymitet og konfidensialitet er grunnleggende prinsipper hos oss.

Vi forstår viktigheten av å beskytte våre klienters personvern og informasjon. Det er kun du selv som kan velge å dele med andre at du går i terapi hos oss. Vårt journalsystem er i full overensstemmelse med offentlige lover og regler, hvor all tilgang til klientdata nøye loggføres for å sikre konfidensialitet.

Når terapien avsluttes, blir dine klientdata oppbevart i henhold til offentlige regler for håndtering av slik informasjon. Videre er alle våre terapeuter strengt bundet av profesjonell taushetsplikt og diskresjonsplikt, noe som betyr at de ikke kan eller vil dele informasjon om deg eller din behandling uten ditt samtykke.

Vi tar ditt personvern på største alvor, og vårt engasjement for din anonymitet er en viktig del av vår tjeneste og det terapeutiske forholdet.

Denne artikkelen ble først publisert 16. Juni 2020

Bestill time