Velkommen 2019

Det er nyttårsaften - tid for å se mest fremover. Hva er drømmene dine for 2019? 

Mange ønsker seg bedre liv, samliv og familierelasjon, samtidig som minner fra 2018 kan gi noen mennesker mismot. Kanskje sitter en ofte igjen med følelsen av å bli sugd inn i en negativ kommunikasjonsspiral en selv ikke kan påvirke?

Som terapeut har jeg stadig erfart at mennesker oftere enn de aner kan velge form og utfall av en samtale. Nøkkelen ligger ofte hos en selv og stikkordet er bevissthet om muligheten en har til å velge form og innhold på ens respons, ikke bare handle automatisk (gjøre og si slik en pleier).

La meg nevne noen muligheter til valg som finns i de fleste samtaler. En kan velge og

- lytte bevisst i øyeblikket etter det som sies (ikke bare høre hva en har hørt før) 

- lese den andres budskap positivt (ikke tro det verste, tillegge den andre mening/hensikt)

- holde tilbake et svar / handling (som en av erfaring vet ikke bringer noe godt med seg)

- svare / handle positivt annerledes (ikke bare svare/handle automatisk)

- erkjenne at det alltid finns flere perspektiv (ikke bare ens eget)

- vilje til å se det fra den andres ståsted (bevisst innta endret perspektiv)

- ta ansvar for egne valg (ikke tillegge andre ansvaret for egne feil / vurderinger / dårlige valg)

- si unnskyld (uten forklaring)

- vilje til å ta imot en unnskyldning[i] (uten formaning)

- erkjenne eget ansvar i kommunikasjonen (det er ikke bare den/de andre sin feil)

- legge til grunn at folk vet best hva de mener / prøver å si (ikke bygge på egen fortolkning)

- erkjenne alle rett til å korrigere sitt budskap (ikke krangle om ord)

- sjekke ut om en har forstått rett ved å stille åpne spørsmål (ikke bare handle automatisk)

- ta ansvar for egen sårbarhet (alle er sårbare og sårbarheten oss lettere å trigge)

- være oppmerksom på ens eget nonverbale språk / tale i handling ...

Ingen blir utlært i kommunikasjon. Misforståelser vil alltid kunne skje, samtidig som retten til å bli lyttet til på en god måte, få lov til å rette opp eget budskap, lese hverandre positivt og ta ansvar for seg selv, kan bringe mye godt med seg.

Min oppfordring for 2019 er å øve seg i bevisst kommunikasjon. La gjerne dette være din visjon for 2019. Det er lurt å starte med deg selv!
[i] Å tilgi innebærer ikke krav om å glemme. Når en har tilgitt har en forsikret den andre om ikke å ta opp / bruke hendelsen på nytt.