Hva er par-sjekk?

Par-sjekk er opprinnelig er et dansk konsept utviklet av Center for familieutvikling. En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får man to samtaler med en psykolog som er sertifisert par-sjekker. I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser man på bekymringer og utfordringer som de opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte. Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring - de får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane. 

Her kan du lese en fin fortelling fra en Pappa som forsøkte seg på Par-sjekk.


"Par-sjekk gir tips om gode verktøy for endring."

Det passer godt for unge og nyetablerte par som ønsker å jobbe med sin kommunikasjon og forebygge evt. vansker. Det passer også veldig godt for eldre par som ønsker en mulighet til å stoppe opp og reflektere over forholdet på en systematisk og vitenskapelig måte. I forskning gjennomført i 2013-2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling gjennomførte 233 par to par- sjekk med et års mellomrom. Tilbakemeldingene viste: tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første Par-sjekk. Etter andre Par-sjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

NRK har laget en artikkel om dette hvor de spør Margot og Christoffer om deres erfaringer: https://www.nrk.no/buskerud/parsjekk-skal-fa-faerr...


Psykologene Iren Wikse Bentsen, Anne Gangvik-Østgår og Astrid Irene Brænden tilbyr par-sjekk hos oss og er sertifisert av Modum Bad som innehar rettighetene til Par-sjekk i Norge. 

Pris: For hele pakken 3900 kroner. Vi anbefaler ca en uke mellom de to samtalene i par-sjekk.