Marthe Hagen

Oppdatert 3. Oktober 2023 av Astrid Rygnestad

Psykolog i Samtalen Oslo Nydalen torg, Marthe Hagen
Psykolog i Samtalen Oslo Nydalen torg, Marthe Hagen
Marthe tar inn nye klienter hos Samtalen Oslo Nydalen Torg. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten gjennom DPS og fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Jeg tilbyr samtaleterapi for voksne som ønsker å overkomme traumer, angst (særlig sosial angst, prestasjonsangst, fobier og helseangst/hypokondri), depresjon, ensomhet og relasjonelle vansker, lav selvfølelse og/eller komme ut av andre fastlåste mønstre. Jeg kan også hjelpe deg som tenker at du kanskje bruker uhensiktsmessige strategier, som f.eks. mat, alkohol eller andre rusmidler, for å håndtere overveldende følelser. Jeg tar også imot deg som har et ønske om å utvikle deg, forstå deg selv bedre, gjøre en karriereendring eller nå et mål, og ønsker en samtalepartner i prosessen. I tillegg til å være psykolog er jeg også utdannet jurist, og jeg har egen erfaring med å gjennomføre store livs- og karriereendringer. Som person er jeg rolig, tålmodig og varm, samtidig som jeg vennlig vil utfordre og guide deg mot å nå målene dine. Jeg arbeider ut i fra en helhetlig og integrativ forståelse av mental helse og psykiske vansker, og jeg vil benytte elementer både fra kognitive, metakognitiv og eksistensielle terapiformer. Det er viktig for meg at du føler deg hørt, møtt og sett i møte med meg, og jeg er opptatt av å tilpasse innholdet i timene etter dine behov. Faglig har jeg en spesiell interesse for traumebearbeiding (livsbelastninger, relasjonstraumer og posttraumatisk stresslidelse (PTSD)). Jeg vil gjerne hjelpe deg å utforske hvordan dine tidligere opplevelser og belastninger påvirker deg i livet ditt i dag, slik at det kan bli lettere å finne tilbake til kreativitet, glede og nysgjerrighet. Videre er jeg også spesielt interessert i kvinnehelse, og emosjonelle plager forbundet med PMS og premenstruell dysfori (PMDD). Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, og tilbyr samtaler på norsk og engelsk. Du finner meg ved Oslo Nydalen Torg på tirsdag og torsdag ettermiddag. Velkommen!

Denne artikkelen ble først publisert 17. September 2023

Bestill time