Aktuelt

Tilgivelse gir nye muligheter

Oppdatert 23. Mai 2024 av Astrid Rygnestad

Samtalen - foreldrekompetanse
Samtalen - foreldrekompetanse

Alf Prøysen skrev om muligheten av blanke ark. Hvem ønsker seg ikke en hel blokk? 

Vi sårer andre mennesker, vi sårer oss selv og vi gjør alle feil selv om vi så gjerne vil gjøre rett. Det faktum blir stående så lenge det finns mennesker som lever.

Gang på gang har jeg som terapeut erfart at muligheten til en bedre fortsettelse for mennesker, først ble mulig når det ble åpnet opp for en prosess hvor det viktigste ble å leve videre uten å måtte "glemme", "skyve under teppe", omformulere eller redigere en historie som var blitt for vond. Derimot enes i ønske om å leve fremover, på tross av det som er blitt vanskelig.

Ingen skal påtvinges et unnskyld eller avkreves løfte om tilgivelse. Likefullt har alle religioner og kulturer såvidt jeg vet, ritualer for hvordan på en god måte kunne forsones med egne feiltrinn, andres krenkelser og det livet som ble, også når dette ble vondt. 

Søk oss for hjelp om dette er vanskelig å gjøre alene. Det vil i så fall være helt normalt. Vi mennesker trenger hverandre i vanskelige prosesser. Selv om mye har gått galt for deg eller dere, trenger ikke fremtiden å gjøre det. Det er det mange som vet sikkert, fordi de har erfart forsoningens konstruktive muligheter. Jeg tenker at viktigst er muligheten til å se alle de blanke arkene som kommer, ikke bare de som det er tegnet på i "livs-tegneblokken". Denne blokken går aldri tom for blanke ark ...

Om det er du alene som trenger hjelp med dette, eller dere som par - velkommen til Samtalen

Les gjerne også:

DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ

Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.
Hæin skulle tegne Babylon, men lærer'n han sa nei,
Hæin ød'la hele arket hæin var tufsete og dom,
Men så hørte hæin et sus som over furukrona kom:

Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står
Med blanke ark og fargestifter tel,
Og da kan du rette oppatt alle feil i frå i går
Og da får du det så godt i mårå kveld,
Og om du itte greier det og æilt er like trist,
Så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
Med blanke ark og farjestifter tel.

Og så vart gutten vaksin, og hæin gikk og var så lei.
Hæin hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei.
Og hæin gret i ville skauen "detti blir min siste dag".
Men da kom det over furua det såmmå linne drag:
Du ska få...

Og nå er gutten gift og går og slit som folk gjør flest
Med småbruk oppi Åsmarken der kjerringa er hest.
Og hæin syns det blir for lite gjort og streve titt og trutt
Og trøste seg med furusus når dagen blir for stutt.

Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står
Med blanke ark og fargestifter tel,
Og da kan du rette oppatt alle feil i frå i går
Og da får du det så godt i mårå kveld,
Og om du itte greier det og æilt er like trist,
Så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
Med blanke ark og farjestifter tel.

Denne artikkelen ble først publisert 14. Mai 2020

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time