Er vi bare venner?

Det hender at par som kommer til meg i parterapi ved Samtalen er fortvilet og gir uttrykk for at de «bare» er venner. Det er nettopp disse parene jeg ofte synes det er mest spennende å jobbe med. Ifølge Gottmann er vennskap selve grunnlaget for et godt kjærlighetsforhold, altså selve grunnmuren. Vi kan likevel ha mange gode vennskap uten at vi har et kjærlighetsforhold til disse, men det vil være vanskelig å ha et godt kjærlighetsforhold til en som vi ikke føler vennskap med. Dette vil i så fall være et forhold som bygger på elementer som for eksempel lidenskap, begjær og seksuell nytelse og kanskje bare det. Et godt og sunt kjærlighetsforhold bygger i tillegg også på mye annet og det er altså her vennskapet er fundamentet og helt nødvendig for å bygge et forhold som gir begge parter trygghet og personlig vekst.

Anne
Artikkelforfatter Anne Gangvik-Østgård

I Par-sjekk, som tilbys hos oss i Samtalen, bruker vi metaforen huset til å beskrive parforholdet. Vi kan sammenligne parforholdet med vår base i livet, et hjem (huset) å komme hjem til der vi er trygge og kan være oss selv fullt ut. Et sted der vi er sikre på at vi blir møtt med varme og omsorg. Hvem vil ikke bo i et slikt hus? Og hvem vil ikke ha et slikt parforhold? Men det krever noe av paret som «bor» der…

Det er gjennom metaforen huset at vi snakker om vennskapet som selve grunnmuren i parforholdet. Et hus er helt avhengig av å ha en solid grunnmur. Vi kan prøve å bygge et hus uten at fundamentet er på plass, det går kanskje bra en periode, deretter vil det mest sannsynlig «falle sammen». Slik er det også med parforholdet.

Hva forventer jeg av en god venn?

Dette er spørsmål jeg ofte stiller til de parene som kommer til parterapi hos meg ved Samtalen i Oslo. Ofte får jeg høre at det forventes at en god venn er lyttende, vennlig, lojal, positiv og en vi kan stole 100 % på. Mange forteller at de får positiv energi ved å være sammen med en god venn, de kjenner felleskap og nærhet, de føler seg hørt og forstått. I de tilfellene der vi opplever at vennskap ikke gir dette i noe særlig grad, blir det ofte snakket om «energityver». Disse vennene som kun er opptatt om å snakke om seg selv og er lite opptatt av ditt liv eller hvordan du har det. Hvem kjenner ikke en «energityv» og følelsen av å gå fra treffet med denne vennen som at all energi er sugd ut og med en kanskje nedstemthet og følelse av å ikke være av betydning?

Følelsen av å være en som den andre vil fortelle til kan kjennes fint ut i en periode, men de fleste av oss går lei etter en tid når vi opplever at kommunikasjonen for det meste blir enveis.  Vi blir slitne av å kun gi av vår tid og ikke føle at vi er interessante. De fleste av oss blir slitne og trekker oss etter hvert unna «energityvene», vi begynner å grue oss til å tilbringe tid sammen med dem eller prøver etterhvert å finne unnskyldninger for å slippe unna.

Og hvilke forventninger har jeg til meg selv som en god venn?

De fleste har en hel liste de kan ramse opp også her. Vi vil så gjerne være en god venn, vi liker følelsen av å få anerkjennelse for at vi er verdsatt som en god venn. Det gir en god følelse at vi betyr noe spesielt for en annen. Mange forteller at når de er sammen med en god venn, er de lyttende og stiller spørsmål. Vi er på «tilbudssiden» for våre venner. Det å få et stempel som en god venn, er så viktig for de fleste av oss.

Når var du sist en god venn for kjæresten din?

Hvorfor er vi ikke alltid like mye på tilbudssiden til partneren vår som vi er ovenfor en god og nær venn? Hva er det som gjør at innenfor huset vårt, både som metafor og også i virkeligheten, forventer vi mer av partneren vår enn vi forventer av oss selv?

Hvis du klarer å se deg selv utenfra, ville du vært din egen beste venn? Er du en like god venn som du ønsker at partneren din skal være ovenfor deg? Er du interessert i å høre hvordan dagen har vært, hvordan han/hun føler seg og er du interessert i å få vite hva du kan bidra med som kan gjøre en positiv forskjell for partneren din? Gjorde du det i går, i dag?

Eller er du en «energityv» for partneren din som er mest opptatt av å fortelle om deg selv og dine opplevelser og ønsker at partneren skal være interessert i å høre hvordan du har det og hvilke tanker du har, uten å tenke så mye på hvordan den andre opplever det?

Tilbake til vennskapet som grunnmuren;

Dersom vi opplever at det faller ut steiner fra en ordentlig grunnmur, er det naturlig at vi murer igjen og forskaler muren. Den kan da fremstå som hel og stødig igjen, slik at huset kan stå trygt. Slik er det også med vennskapet til partneren din. Har det falt ut «steiner» kan vi bygge opp muren igjen ved at vi tar tak i det som er vanskelig, og deretter undersøker hva jeg selv kan bidra med. Slik kan vennskapet og forholdet bli tryggere og bedre enn det noensinne har vært. Så enkelt egentlig, men det krever både mot til å gå i seg selv og ydmykhet til å endre. Når dette blir gjort i en gjensidighet av begge parter, vil forholdet med stor sannsynlighet komme styrket ut.

Så til dere som «bare er venner»:

Husk at vennskap er et nødvendig fundament for å oppnå et godt og varig parforhold. Med den trygge grunnmuren kan vi hjelpe dere til å finne tilbake til det dere kanskje opplever som savn i parforholdet.  I metaforen huset består parforholdet også av andre rom som er med på å fylle parforholdet med andre viktige elementer. I Par-sjekk blir disse «rommene» delt opp i: tillit, forpliktelse, kommunikasjon, forsoning, intimitet/nærhet, eventuelt foreldreskap og til slutt den overordnete følelsen av tilfredshet i forholdet. I tillegg kommer det kanskje i periodevis utenforliggende krevende situasjoner som også kan tære på forholdet.  De fleste par kan tåle at en eller flere av rommene halter litt i perioder, men i lengden vil dette kunne tappe forholdet for energi.

Dere trenger kanskje bare hjelp til et lite dytt i en annen positiv retning og bevissthet over hva som gjorde at dere ble et par. En boost til parforholdet kan gi varige positive endringer som det er verdt å investere i.

Les gjerne også:

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?