Aktuelt

Håp – satt i system

Oppdatert 23. April 2024 av Astrid Rygnestad

Det er mange ulike grunner våre klienter oppgir når de blir spurt om hva som gjør at de kommer til oss psykologene i Samtalen. De aller fleste opplever utfordringer som de ønsker hjelp til å håndtere. Vi opplever at det at klienter tar kontakt – det betyr at de har håp om at ting kan bedre seg – og et håp er i seg selv det tydeligste tegnet på at klienten er klar for og i stand til å ta imot hjelp.

Refleksjon av psykolog og daglig leder i Samtalen, Astrid Rygnestad.

Å få til små endringer er viktig, det kan gi håp. Vi bidrar til at det blir mulig å gjenkjenne følelser, og kjenne på en mulig vei ut av håpløsheten. Vi legger vekt på å få til endringer i tankemønstre samtidig som vi kan støtte oss selv i de vonde, og kanskje automatiserte tankene og følelsene.

Mange kan ha en lang historie med å utsette å gjøre endringer. Kanskje har du tenkt på det i flere år at du burde søke hjelp for å håndtere angsten din? Kanskje opplever du å føle deg helt tom og utbrent, etter mye strev? Kanskje strever du med å få den søvnen du trenger? Eller kanskje du kjenner deg trist og deprimert selv om du har nådd mange av dine utdannings- og karrieremål?

Jeg burde være mer fornøyd enn jeg er... Jeg skammer meg over å ha det sånn som jeg har det nå... Kvinne 30 år, klient hos Samtalen

Hver og en av oss psykologene i Samtalen vil ta deg imot på dine premisser. Vi ser at det ofte er svært godt for klienten å få snakke med en profesjonell. Vi må anerkjenne at vi er ofte optimistiske på klientenes vegne: for det at de bestemmer seg for å booke en time er det første skritt på veien. Det kan bety at det kan finnes et håp og kanskje også en tro eller til og med visshet om at de fortjener å få det bedre. For andre kan det virke fremmed å tenke at de fortjener noe som helst. Kanskje kan de anerkjenne at det kan være nyttig, for dem selv og for dem de har rundt seg, at de får det bedre.

Mange av våre klienter synes det er rart å si at de fortjener å få det bedre. Men, det at det kan være nyttig å få det bedre er noe de fleste kan kjenne seg igjen i. Astrid Rygnestad, psykolog

I Samtalen tilbyr vi en manualbasert terapiform som vi kaller «Håp – satt i system». Ofte kan det være par hvor den ene har mistet følelsene for den andre, en eller begge kjenner seg tomme, og som ikke vet hva de vil – de ønsker å få det bedre. Ofte er det personer som på nesten alle vis er oppegående, men som føler de har støtt på noe som kjennes umulig å finne ut av på egenhånd.

Ved hjelp av emosjonsfokusert terapi vil vi søke etter håp. Hva er det du håper på skal endre seg? Hvordan vil du merke at du nærmer deg? Hva skal til for at du kan føle på en bedring?

Det å kjenne etter hva du håper på, kan bety at du aksepterer å ha et behov. Hvis du aksepterer å ha udekkede behov, så kan det være mulig å gjøre tiltak/få motivasjon til å endre tanker og adferd - som kan bidra til å dekke behovene. Det kan for eksempel være å finne en partner, det kan kanskje være å få det bedre enn du har det nå...

Er det noe du tror du vil slutte med for å nærme deg målet? Finnes det noen du kan be om hjelp? Viktige spørsmål i prosessen i følge psykolog Astrid Rygnestad i Samtalen

Vi hjelper ofte våre klienter med å formulere håpet om å nå et mål, og undersøker hvilke viktige skritt på veien som skal gås før målet kan nås. Hvilke viktige hendelser er en forutsetning, tror du? Vi utforsker hva klienten selv kan bidra med for å nærme seg målet. Er det noe du tror du vil slutte med for å nærme deg målet? Kommer du på om det kan være noen i familien eller på jobben eller blant vennene dine du kan støtte deg på for å komme videre? Refleksjoner og bevisstgjøring er viktige steg på veien for å bedre sin indre samtale. Vi tar gjerne i bruk de helt nye og forskningsstøttede "Self-Compassion"-teknikkene, med å tilføre varme og omsorg også for deg selv.

Ofte er det nettopp det at vi snakker klandrende og nedlatende til oss selv som gjør at all kraft og energi forsvinner. Psykolog Astrid Rygnestad i Samtalen

Ofte er det nettopp det at vi snakker klandrende og nedlatende til oss selv som gjør at all kraft og energi forsvinner over tid. Da er det viktig å være bevisst hvilke ord du bruker om deg selv og din situasjon. Kanskje sitter du fast i noe som likner en vanskelig situasjon fra barndommen? Kanskje hemmes du av å sammenlikne deg med andre du synes lykkes bedre enn deg selv. Kanskje er du bitter og sint på foreldrene dine som har bedre kontakt med søsteren din enn med deg? Kanskje føler du at det er andre som har skyld i at du har det vondt? Det er hjelp å få!

I følge psykologen og forskeren Ethan Kross, vil det å se seg selv fra et annet perspektiv enn innenifra, dvs se seg selv på avstand eller utenifra, eller "distancing" som benyttes som begrep i amerikansk fagterminologi - gi deg selv muligheten til bedre å se andre alternativer enn at det du har gjort eller den situasjonen du er i gjør at du er håpløs og ikke god nok, og at det kommer til å gå riktig galt. I ny forskning har Ethan Kross i ulike forskerteam fått bedre innsikt i hva som skal til for å få til en støttende og mer hensiktsmessig indre samtale enn den vi har når vi søker hjelp. Da har vi ofte gått oss helt bort i vår egen argumentasjon og redsel, frykten kan gjøre at vi mister evnen til å analysere situasjonen vi er i, at vi blir redde, og at konsentrasjonene vår snevrer seg mer og mer inn mot et sted det er veldig ubehagelig å være.

Det er støtte i forskningen om at etter først å ha validert følelsene, at vi deretter kan utvikle en indre samtale som er mer hensiktsmessig og trygg.

Kanskje har du observert små barn som utforsker og leker for seg selv. Disse benytter ofte sitt eget navn og formaner seg selv hva de skal gjøre. Nettopp å ta opp denne støttende og instruerende delen av oss selv vil kunne hjelpe oss, der og da, både med trøst, men også med mulige ideer som kan tas i bruk for å komme ut av situasjonen. Denne kombinasjonen av emosjonsfokusert og kognitiv terapi har vist seg å være den mest effektive måten å komme inn i en ny retning, i stedet for å bli kjørende rundt og rundt i en rundkjøring av vonde tanker.

Les gjerne også disse artiklene på Samtalens sider:

I Samtalen - psykolog i Oslo sentrum og online, arbeider vi for å ha kort ventetid og være tilgjengelige for deg som klient. Vi tilbyr behandlinger både på dagtid og kveldstid, samt fysisk og digitalt. Ingen pristillegg for kveldstimer og helgetimer. Strever du med stress, angst og bekymringer vil samtaleterapi kunne hjelpe deg til å få en bedre hverdag. Bestill time selv her på www.samtalen.no eller send en melding til post@samtalen.no, skriv gjerne en kort kommentar om hva trenger hjelp til - så finner vi riktig psykolog og passende tid for deg!

Del gjerne artikkelen, dersom du kjenner noen som du tror kan ha glede av å lese den!

Denne artikkelen ble først publisert 1. September 2022

Vi tror terapi er bra for oss alle. Hvorfor ikke bare hoppe i det?

Bestill time